Φαρμακευτικές Λύσεις | Σχιζοφρένεια & Διπολική Διαταραχή

Zyprexa

Δραστική Ουσία Ολανζαπίνη
Φαρμακευτική Κατηγορία Αντιψυχωτικός, αντιμανιακός και σταθεροποιητικός της διάθεσης παράγοντας
Χρήση Η ολανζαπίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και για τη διατήρηση της κλινικής βελτίωσης, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης θεραπείας σε ασθενείς, οι οποίοι εμφάνισαν αρχικά ανταπόκριση στη θεραπεία Η ολανζαπίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία μέτριου έως σοβαρού μανιακού επεισοδίου και για την πρόληψη των υποτροπών σε ασθενείς με διπολική διαταραχή σε ασθενείς στους οποίους το μανιακό επεισόδιο ανταποκρίθηκε στη χορήγηση ολανζαπίνης.
Μορφές/Συσκευασίες Μορφή: δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.
Συσκευασίες των 2,5mg, 5mg, 7,5mg, 10mg, 15mg και 20mg ολανζαπίνης σε κουτιά των 28.