Φαρμακευτικές Λύσεις | Σχιζοφρένεια

ZypAdhera

Δραστική Ουσία Παμοϊκή μονοϋδρική ολανζαπίνη
Φαρμακευτική Κατηγορία Αντιψυχωτικός, αντιμανιακός και σταθεροποιητικός της διάθεσης παράγοντας
Χρήση Για τη θεραπεία συντήρησης ενήλικων ασθενών με σχιζοφρένεια οι οποίοι είχαν σταθεροποιηθεί ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της οξείας θεραπείας με από του στόματος ολανζαπίνη.
Μορφές/Συσκευασίες Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης.
Διατίθεται σε συσκευασίες που περιέχουν φιαλίδια 210mg ή 300mg ή 405mg, παμοϊκής μονοϋδρικής ολανζαπίνης.
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
ZYPADHERA 210 mg, 300mg, 405mg