Φαρμακευτικές Λύσεις | Ακράτεια Ούρων

Yentreve

Δραστική Ουσία Nτουλοξετίνη
Φαρμακευτική Κατηγορία Αντικαταθλιπτικό (αναστολέας της επαναπρόσληψης σεροτονίνης (5-ΗΤ) και νοραδρεναλίνης (ΝΑ))
Χρήση Το YENTREVE ενδείκνυται για τη θεραπεία γυναικών με μέτρια έως σοβαρή Ακράτεια Ούρων από Προσπάθεια (Stress Urinary Incontinence-SUI).
Μορφές/Συσκευασίες Kάψουλες σκληρές γαστροανθεκτικές.
Συσκευασίες των 20mg και 40mg ολανζαπίνης σε κουτί των 56.
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Yentreve 40mg