Φαρμακευτικές Λύσεις | Λοιμώξεις

Voncon

Δραστική Ουσία Υδροχλωρική Βανκομυκίνη
Φαρμακευτική Κατηγορία Αντιβιοτικό
Χρήση θεραπεία σοβαρών απειλητικών λοιμώξεων
Μορφές/Συσκευασίες Κόνις για διάλυμα προς έγχυση των 500 mg
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Voncon 500mg