Φαρμακευτικές Λύσεις | Διαβήτης

Trulicity

Δραστική Ουσία Ντουλαγλουτίδη
Φαρμακευτική Κατηγορία Φάρμακο που χρησιμοποιείται στη θεραπεία του ΣΔτ2. Η ντουλαγλουτίδη είναι ένας μακράς δράσης αγωνιστής του υποδοχέα του γλυκαγονοειδούς πεπτιδίου 1 (GLP-1).
Χρήση

Το Trulicity ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου ως:

Μονοθεραπεία
Όταν η διατροφή και η άσκηση μόνο δεν παρέχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο σε ασθενείς για τους οποίους η χρήση μετφορμίνης θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας ή αντενδείξεων.

Συμπληρωματική θεραπεία
Σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που προκαλούν μείωση των επιπέδων γλυκόζης, περιλαμβανομένης της ινσουλίνης, όταν αυτά, σε συνδυασμό με διατροφή και άσκηση, δεν παρέχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο

Μορφές/Συσκευασίες Trulicity 0,75 mg ενέσιμο διάλυμα.
Κάθε προγεμισμένη πένα περιέχει 0,75 mg ντουλαγλουτίδη* σε 0,5 ml διαλύματος.Trulicity 1,5 mg ενέσιμο διάλυμα.
Κάθε προγεμισμένη πένα περιέχει 1,5 mg ντουλαγλουτίδη* σε 0,5 ml διαλύματος.*Παράγεται σε κύτταρα CHO μέσω της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Trulicity 0,75mg / 1,5mg