Φαρμακευτικές Λύσεις | Έκτακτη Αντισύλληψη

Postinor

Δραστική Ουσία Λεβονοργεστρέλη
Φαρμακευτική Κατηγορία Έκτακτη αντισύλληψη
Χρήση Χρησιμοποιείται εντός 72 ωρών (3 ημερών) από τη σεξουαλική επαφή που πραγματοποιήθηκε χωρίς προστασία ή σε περίπτωση αποτυχίας της συνήθους μεθόδου αντισύλληψης.
Μορφές/Συσκευασίες Το POSTINOR® 1500 κυκλοφορεί σε συσκευασία blister του ενός δισκίου. Το δισκίο περιέχει 1500 μικρογραμμάρια λεβονοργεστρέλης
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Postinor 1500mg