Φαρμακευτικές Λύσεις | Δυσλιπιδαιμία

Pitava

Δραστική Ουσία Πιταβαστατίνη
Φαρμακευτική Κατηγορία Αναστολέας της αναγωγάσης του HMG-CoA
Χρήση Το Pitava ενδείκνυται για τη μείωση της υψηλής ολικής χοληστερόλης (TC) και της LDL-C, σε ενήλικους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερχοληστεριναιμία, συμπεριλαμβανομένης της ετερόζυγης οικογενούς υπερχοληστεριναιμίας και της συνδυασμένης (μικτής) δυσλιπιδαιμίας, όταν η ανταπόκριση σε διαιτητικά και άλλα μη φαρμακολογικά μέτρα είναι ανεπαρκής.
Μορφές/Συσκευασίες Pitava 1 mg, 2mg και 4mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Pitava 1mg / 2mg / 4mg