Φαρμακευτικές Λύσεις | Ροδόχρους Ακμή

Oracea

Δραστική Ουσία Κάθε καψάκιο περιέχει 40 mg δοξυκυκλίνης (ως μονοϋδρική).
Φαρμακευτική Κατηγορία Αντιβακτηριακά για συστηματική χρήση, Τετρακυκλίνες
Χρήση Το Oracea ενδείκνυται για να μειώσει τις βλατιδώδεις και φλυκταινώδεις βλάβες σε ενήλικες ασθενείς µε ροδόχρου ακμή του προσώπου.
Μορφές/Συσκευασίες ORACEA 40 mg καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρά. 28 καψάκια σε 2 ταινίες των 14 έκαστη
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Oracea