Φαρμακευτικές Λύσεις | Υπέρταση

Olmetec

Δραστική Ουσία Μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη
Φαρμακευτική Κατηγορία Ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ
Χρήση Θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης
Μορφές/Συσκευασίες Olmetec 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Olmetec 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Olmetec 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Olmetec F.C.TAB 10MG / 20MG / 40MG