Φαρμακευτικές Λύσεις | Ογκολογία

Lartruvo

Δραστική Ουσία Ολαρατουμάμπη
Φαρμακευτική Κατηγορία Αντινεοπλασματικός παράγοντας.
Μονοκλωνικό αντίσωμα
Χρήση Το Lartruvo σε συνδυασμό με τη δοξορουβικίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο σάρκωμα μαλακών μορίων, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά με χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία και δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με δοξορουβικίνη.
Μορφές/Συσκευασίες Μορφή 10 mg/ml πυκνό διάλυμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση
Συσκευασία των 2 φιαλιδίων των 190 mg
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Lartruvo