Φαρμακευτικές Λύσεις | Διαβήτης

Humalog Mix 50 (Μίγματα Ανάλογων Ινσουλίνης)

Δραστική Ουσία Ινσουλίνη lispro
Φαρμακευτική Κατηγορία Έτοιμο μείγμα αναλόγου ινσουλίνης που παράγεται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA
Χρήση Η Humalog Mix50 ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, στους οποίους απαιτείται χορήγηση ινσουλίνης για τη διατήρηση της φυσιολογικής ομοιοστασίας της γλυκόζης
Μορφές/Συσκευασίες Humalog Mix50 INJ.SUSP. 100 U/ml BTx5 CARTRx3ML
Humalog Mix50 KwikPen INJ.SUSP. 100 U/ml BTx5 PF.PENx3ML

 

Διαβήτης

Τμήμα Υποστήριξης

210 81.99.441

Προσωπικές λύσεις για κάθε μέρα

Ωράριο
9
-
9