Φαρμακευτικές Λύσεις | Διαβήτης

Humalog Mix 50 (Μίγματα Ανάλογων Ινσουλίνης)

Δραστική Ουσία Ινσουλίνη lispro
Φαρμακευτική Κατηγορία Έτοιμο μείγμα αναλόγου ινσουλίνης που παράγεται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA
Χρήση Η Humalog Mix50 ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, στους οποίους απαιτείται χορήγηση ινσουλίνης για τη διατήρηση της φυσιολογικής ομοιοστασίας της γλυκόζης
Μορφές/Συσκευασίες Humalog Mix50 INJ.SUSP. 100 U/ml BTx5 CARTRx3ML
Humalog Mix50 KwikPen INJ.SUSP. 100 U/ml BTx5 PF.PENx3ML

 

Φύλλα Οδηγιών Χρήσης
HUMALOG MIX50 CART INJ. SUS HUMALOG KWIKPEN INJ. SOL MIX50

Συνδεθείτε ως επιστήμονας υγείας

Είσοδος

Διαβήτης

Τμήμα Υποστήριξης

210 81.99.441

Προσωπικές λύσεις για κάθε μέρα

Ωράριο
9
-
9