Φαρμακευτικές Λύσεις | Διαβήτης

Humalog Mix 25 (Μίγματα Αναλόγων Ινσουλίνης)

Δραστική Ουσία Ινσουλίνη lispro
Φαρμακευτική Κατηγορία Έτοιμο μείγμα αναλόγου ινσουλίνης που παράγεται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA
Χρήση Η Humalog Mix25 ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, στους οποίους απαιτείται χορήγηση ινσουλίνης για τη διατήρηση της φυσιολογικής ομοιοστασίας της γλυκόζης
Μορφές/Συσκευασίες Humalog Mix25 INJ.SUSP. 100 U/ml BTx5 CARTRx3ML
Humalog Mix25 KwikPen INJ.SUSP. 100 U/ml BTx5 PF.PENx3ML

 

Φύλλα Οδηγιών Χρήσης
Humalog KwikPen INJ.SOL MIX25 Humalog MIX25 Cart

Διαβήτης

Τμήμα Υποστήριξης

210 81.99.441

Προσωπικές λύσεις για κάθε μέρα

Ωράριο
9
-
9