Φαρμακευτικές Λύσεις | Διαβήτης

Humalog 200 μονάδες/ml KwikPen

Δραστική Ουσία Ινσουλίνη lispro
Φαρμακευτική Κατηγορία Ανάλογο ταχείας δράσης ινσουλίνης που παράγεται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA
Χρήση Για τη θεραπεία ενηλίκων με σακχαρώδη διαβήτη, στους οποίους απαιτείται χορήγηση ινσουλίνης για τη διατήρηση της φυσιολογικής ομοιοστασίας της γλυκόζης. Η Humalog 200 μονάδες/ml KwikPen ενδείκνυται, επίσης, για την αρχική σταθεροποίηση του σακχαρώδους διαβήτη. (Η Humalog 200 μονάδες/ml KwikPen θα πρέπει να προορίζεται για τη θεραπεία ασθενών με διαβήτη, που απαιτούν ημερήσιες δόσεις άνω των 20 μονάδων ινσουλίνης ταχείας δράση)
Μορφές/Συσκευασίες Humalog Kwikpen INJ.SOL 200 U/ML BTx5 PF.PEN x3ML
*Το ενέσιμο διάλυμα ινσουλίνης lispro, που περιέχει 200 μονάδες/ml, δεν πρέπει να μεταφερθεί από την προγεμισμένη πένα KwikPen, σε μία σύριγγα.

 

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
HUMALOG U200 KWIKPEN

Διαβήτης

Τμήμα Υποστήριξης

210 81.99.441

Προσωπικές λύσεις για κάθε μέρα

Ωράριο
9
-
9