Φαρμακευτικές Λύσεις | Διαβήτης

Humalog 100 μονάδες/ml

Δραστική Ουσία Ινσουλίνη lispro
Φαρμακευτική Κατηγορία Ανάλογο ταχείας δράσης ινσουλίνης που παράγεται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA
Χρήση Για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη, στους οποίους απαιτείται χορήγηση ινσουλίνης για τη διατήρηση της φυσιολογικής ομοιοστασίας της γλυκόζης. Η Humalog ενδείκνυται επίσης για την αρχική σταθεροποίηση του σακχαρώδους διαβήτη
Μορφές/Συσκευασίες Humalog INJ.SOL. 100 U/ml BTx1 VIALx10ML
Humalog INJ.SOL. 100 U/ml BTx5 CARTRx3ML
Humalog KwikPen INJ.SOL. 100 U/ml BTx5 PF.PENx3ML

 

Διαβήτης

Τμήμα Υποστήριξης

210 81.99.441

Προσωπικές λύσεις για κάθε μέρα

Ωράριο
9
-
9