Φαρμακευτικές Λύσεις | Οστεοπόρωση

Evista

Δραστική Ουσία Υδροχλωρική ραλοξιφαίνη
Φαρμακευτική Κατηγορία Αντιοστεοπορωτικά φάρμακα-Εκλεκτικός Ρυθμιστής των Οιστρογονικών Υποδοχέων
Χρήση Ενδείκνυται για τη θεραπεία και την πρόληψη της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Μορφές/Συσκευασίες Evista 60 mg επικαλυμμένα με υμένιο, ελλειψοειδούς σχήματος, λευκά δισκία, με εντυπωμένο τον κωδικό 4165 στη μία επιφάνεια.
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Evista 60 mg