Φαρμακευτικές Λύσεις | Ακμή

Epiduo

Δραστική Ουσία Ανταπαλένη 1 mg (0,1%) Βενζοϋλίου Υπεροξείδιο 25 mg (2,5%)
Φαρμακευτική Κατηγορία Σκευάσματα κατά της ακμής για τοπική χρήση
Χρήση Τοπική θεραπεία της κοινής ακμής (acne vulgaris) όπου επικρατούν οι φαγέσωρες, οι βλατίδες και οι φλύκταινες
Μορφές/Συσκευασίες Περιέκτης πολλαπλών δόσεων με αντλία χωρίς χρήση αέρα: Λευκός περιέκτης πολλαπλών δόσεων με αντλία χωρίς χρήση αέρα και αποσπώμενο πώμα των 30 g
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Epiduo Gel