Φαρμακευτικές Λύσεις | Ακμή

Epiduo Forte

Δραστική Ουσία Ανταπαλένη 3 mg (0,3%) υπεροξείδιο του βενζοϋλίου 25 mg (2,5%)
Φαρμακευτική Κατηγορία Σκευάσματα κατά της ακμής για τοπική χρήση
Χρήση Δερματική θεραπεία της κοινής ακμής (Acne vulgaris), όταν υπάρχουν φαγέσωρες, πολυάριθμες βλατίδες και φλύκταινες.
Μορφές/Συσκευασίες Περιέκτης πολλαπλών δόσεων με αντλία χωρίς χρήση αέρα: Λευκός περιέκτης πολλαπλών δόσεων με αντλία χωρίς χρήση αέρα και αποσπώμενο πώμα των 15 g, 30 g, 45 g και 60 g
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Epiduo Forte