Φαρμακευτικές Λύσεις | Κατάθλιψη & Διαβητική Νευροπάθεια

Cymbalta

Δραστική Ουσία Nτουλοξετίνη
Φαρμακευτική Κατηγορία Αντικαταθλιπτικό (αναστολέας της επαναπρόσληψης σεροτονίνης (5-ΗΤ) και νοραδρεναλίνης (ΝΑ))
Χρήση Για τη θεραπεία της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής.
Για τη θεραπεία του διαβητικού περιφερικού νευροπαθητικού άλγους.
Για τη θεραπεία της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής
Μορφές/Συσκευασίες Μορφή: κάψουλες σκληρές γαστροανθεκτικές.
Συσκευασίες των 30mg και 60mg ολανζαπίνης σε κουτί των 28.
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Cymbalta 30mg / 60mg