Φαρμακευτικές Λύσεις | Λοιμώξεις

Ceclor

Δραστική Ουσία Μονοϋδρικό άλας της κεφακλόρης
Φαρμακευτική Κατηγορία Αντιβιοτικό (Κεφαλοσπορίνη δεύτερης γενιάς)
Χρήση Θεραπεία Λοιμώξεων
Μορφές/Συσκευασίες Ceclor MR, Κουτί με οκτώ 8 δισκία των 750 mg Σκληρά Καψάκια των 500 mg : Κουτί με blister των δώδεκα (12) καψακίων
Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα CECLOR
Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα 250 mg/ 5 ml: Φιαλίδιο των 60 ml
Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα 375 mg/ 5 ml: Φιαλίδιο των 60 ml
Φύλλα Οδηγιών Χρήσης
Ceclor Ceclor ΜR