Φαρμακευτικές Λύσεις | Πνευμονική Υπέρταση

Adcirca

Δραστική Ουσία Ταδαλαφίλη
Φαρμακευτική Κατηγορία Αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5)
Χρήση Το ADCIRCA ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) που κατατάσσεται στις λειτουργικές κατηγορίες ΙΙ και ΙΙΙ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας για άσκηση. Έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότητα στην ιδιοπαθή ΠΑΥ (ΙΠΑΥ) και στην ΠΑΥ που σχετίζεται με την αγγειακή νόσο οφειλόμενη σε νοσήματα κολλαγόνου.
Μορφές/Συσκευασίες Τo ADCIRCA 20 mg διατίθεται σε κουτιά σε συσκευασία blister των 28 ή 56 δισκίων.
ADCIRCA 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
ADCIRCA 20mg