Φαρμακευτικές Λύσεις | Ακμή

Adaferin

Δραστική Ουσία Adapalene 0.1% σε γέλη
Φαρμακευτική Κατηγορία Συνθετικό ρετινοειδές
Χρήση Το ADAFERIN 0,1% ενδείκνυται για την τοπική θεραπεία της κοινής ακμής του προσώπου, και του θώρακα, όπου κυρίως εμφανίζονται οι φαγέσωρες, οι βλατίδες και φλύκταινες
Μορφές/Συσκευασίες Σωληνάριο χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου των 30 g ή 60 g γέλης με λευκό πώμα από πολυπροπυλένιο.
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Adaferin Gel