Φαρμακευτικές Λύσεις | Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Actinica

Φαρμακευτική Κατηγορία Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Χρήση Ιατροτεχνολικό προϊόν κλινικά αποδεδειγμένο για την πρόληψη ορισμένων τύπων μη μελανωματικού καρκίνου του δέρματος, ακτινικών υπερκερατώσεων και καρκινωμάτων από πλακώδες επιθήλιο σε άτομα υψηλού κινδύνου
Μορφές/Συσκευασίες Actinica Lotion 80g
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Actinica Lotion