Φαρμακευτικές Λύσεις | Διαβήτης

Abasaglar

Δραστική Ουσία Ινσουλίνη glargine
Φαρμακευτική Κατηγορία Ανάλογο ινσουλίνης με παρατεταμένη διάρκεια δράσης που παράγεται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA
Χρήση Θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω
Μορφές/Συσκευασίες ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN KwikPen x 3ML- πολυσυσκευασία
ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML BTx10 CARTRIDGES x 3ML
Φύλλα Οδηγιών Χρήσης
Abasaglar Cart Abasaglar Kwikpen

Διαβήτης

Τμήμα Υποστήριξης

210 81.99.441

Προσωπικές λύσεις για κάθε μέρα

Ωράριο
9
-
9