Εταιρικά Νέα

Οι ερευνητικές υποτροφίες του Ευρωπαικού Ιδρύματος για τη Μελέτη του Διαβήτη EFSD και της Lilly

Οι ερευνητικές υποτροφίες του EFSD και της Lilly:
Η έρευνά σας μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων.
Θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε τη διαφορά στη δική σας ζωή.

Οι Ερευνητικές Υποτροφίες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Μελέτη του Διαβήτη (EFSD)/της Lilly θεσπίστηκαν με σκοπό να προωθήσουν την καινοτόμο έρευνα στον τομέα του διαβήτη και των επιπλοκών του και να προαγάγουν την αριστεία στην ιατρική εκπαίδευση. Κάθε υποτροφία των 50.000 ευρώ θα απονεμηθεί σε επιστήμονες που εργάζονται σε μη κερδοσκοπικά ευρωπαϊκά ιδρύματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου 2017

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση τα εξής κριτήρια:

  • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από οποιοδήποτε εγκεκριμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD) με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Ph.D., M.D., D.M.D., D.V.M. ή αντίστοιχο) με μέγιστη θητεία τα πέντε έτη (βασικός επιστήμονας) ή επτά έτη (κλινικός ιατρός), κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους στη διάρκεια του οποίου απονέμεται η υποτροφία.
  • Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν επιδείξει ικανότητα στον τομέα της διαβητολογικής έρευνας.
  • Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν λεπτομερή έκθεση του προγράμματος για το οποίο ζητούν υποτροφία.

Για ερωτήσεις και υποβολή αιτήσεων:

European Foundation for the Study of Diabetes
Rheindorfer Weg 3
40591 Düsseldorf, Germany
Τηλ.: +49-211-75 84 69-0
Φαξ: +49-211-75 84 69-29
foundation@easd.org

Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομερή εξήγηση των κριτηρίων επιλογής και υποβολή αιτήσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

www.europeandiabetesfoundation.org

Μετά την ολοκλήρωση της υποτροφίας, ο αποδέκτης ενδέψεται να προσκληθεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του σε επιστημονική συνάντηση που θα φιλοξενηθεί απο τη Lilly.