Σάρκωμα Μαλακών Μορίων

Τι είναι το Σάρκωμα Μαλακών Μορίων;

Σάρκωμα μαλακών μορίων

To Σάρκωμα Μαλακών Μορίων είναι ένας κακοήθης όγκος που ξεκινά στα μαλακά μόρια του σώματος. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τους μυς, τους τένοντες, το λίπος, τα αιμοφόρα αγγεία ή άλλους υποστηρικτικούς ιστούς.

Το σάρκωμα μαλακών μορίων θεωρείται σπάνιος καρκίνος.

Ετησίως περίπου 25.000 άτομα διαγιγνώσκονται με σάρκωμα μαλακών μορίων στην Ευρώπη1

Τύποι Σαρκώματος Μαλακών Μορίων

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι Σαρκώματος Μαλακών Μορίων,
οι οποίοι 
ονομάζονται υπότυποι.

Υπάρχουν περισσότεροι από

50 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΥΠΟΤΥΠΟΙ2

Οι διαφορετικοί υποτύποι Σαρκώματος Μαλακών Μορίων σχετίζονται συνήθως με συγκεκριμένες εντοπίσεις στο σώμα και με συγκεκριμένους τύπους ιστού.

Οι συνήθεις τύποι Σαρκώματος Μαλακών Μορίων στους ενήλικες περιλαμβάνουν το αδιαφοροποίητο πλειόμορφο σάρκωμα, το λιποσάρκωμα και το λειομυοσάρκωμα.

Συμπτώματα Σαρκώματος Μαλακών Μορίων

Το Σάρκωμα Μαλακών Μορίων μπορεί να εμφανιστεί σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και μπορεί αρχικά να έχει τη μορφή μίας μάζας χωρίς άλλα συμπτώματα.

Κάθε υποτύπος είναι διαφορετικός. Κατά συνέπεια, διαφορετικοί ασθενείς έχουν διαφορετικές εμπειρίες σε σχέση με τα συμπτώματα που μπορούν να εκδηλωθούν, διαφορετική διάγνωση και θεραπεία.

Μερικά από τα σημεία του σαρκώματος, που εμφανίζονται αρχικά, μπορεί να είναι:

  • Μία μάζα της οποίας το μέγεθος έχει αυξηθεί μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα
  • Επιδεινούμενος κοιλιακός πόνος
  • Οίδημα
  • Περιορισμένη κινητικότητα
  • Πόνος που προσομοιάζει σε μυϊκή θλάση

Το Σάρκωμα Μαλακών Μορίων αντιμετωπίζεται θεραπευτικά από μία ομάδα υγειονομικής φροντίδας που περιλαμβάνει γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων.

Η ομάδα υγειονομικής φροντίδας μπορεί να περιλαμβάνει επαγγελματίες υγείας όπως χειρουργούς, παθολόγους-ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές και νοσηλευτές ειδικευμένους στην ογκολογία.

Η ομάδα υγειονομικής φροντίδας μπορεί να χρησιμοποιήσει μία σειρά εξετάσεων για τη διάγνωση της νόσου και να προγραμματίσει τη θεραπεία που προβλέπεται ανά περίπτωση.

Οι εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μία βιοψία ή απεικονιστικές εξετάσεις, όπως αξονική τομογραφία (CT) ή μαγνητική τομογραφία (MRI). Η βιοψία είναι μία διαδικασία κατά την οποία ένα μικροσκοπικό τμήμα ιστού αφαιρείται και εξετάζεται κάτω από το μικροσκόπιο. Είναι η βασική μέθοδος με την οποία οι γιατροί διαγιγνώσκουν τους περισσότερους τύπους καρκίνου, ενώ αποτελεί τον μοναδικό τρόπο με τον οποίον μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ότι πρόκειται για κακοήθεια.

Ο ασθενής με Σάρκωμα Μαλακών Μορίων και η ομάδα υγειονομικής φροντίδας του θα συνεργαστούν για να ορίσουν το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα, με στόχο την καλύτερη δυνατή θεραπευτική αντιμετώπισή του.

Αδιαφοροποίητο πλειόμορφο σάρκωμα: Ένας υποτύπος Σαρκώματος Μαλακών Μορίων που μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των ποδιών, των χεριών και της οπίσθιας κοιλιακής χώρας.

Λιποσάρκωμα: Ένας υποτύπος Σαρκώματος Μαλακών Μορίων που αναπτύσσεται στο λιπώδη ιστό.

Λειομυοσάρκωμα: Ένας υποτύπος Σαρκώματος Μαλακών Μορίων που ξεκινά στο λείο μυικό ιστό και εμφανίζεται συχνότερα στη μήτρα, την κοιλιακή χώρα ή την πύελο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow up. Annals of Oncology 25 (Supplement 3): iii102-iii112, 2014. doi:10.1093/annonc/mdu254.
  2. Pisters PWT, Weiss M, Maki R, et al. Soft-tissue sarcomas. Oncology. http://www.cancernetwork.com/cancer-management/soft-tissue-sarcomas. June 01, 2016.