Εταιρικά Νέα

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με το εκθεσιακό μας stand στο PHARMA-SECTOR του Αμερικανικού Περιπτέρου 13, επιχειρούμε να φέρουμε πιο κοντά τη Φαρμασέρβ-Λίλλυ στο ευρύ κοινό, να αναδείξουμε τη φαρμακευτική καινοτομία και ταυτόχρονα να ενημερώσουμε για τις δυνατότητες που υπάρχουν για επενδύσεις στην Ελλάδα στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης νέων θεραπευτικών λύσεων που αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων.