Εταιρικά Νέα

Δημοσιοποίηση Μεταβιβαζόμενων Οικονομικών Αξιών προς Επιστήμονες Υγείας και Φορείς

Δημοσιοποίηση Μεταβιβαζόμενων Οικονομικών Αξιών από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014 και του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε Μεταβιβαζόμενη Οικονομική Αξία προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ορίζει το ίδιο.

Μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του περιεχομένου της οποίας λάβαμε γνώση σήμερα 30.6.2016, ρητά σημειώνουμε, ότι η δημοσιοποίηση εκ μέρους της εταιρείας μας θα πραγματοποιηθεί, όταν υπάρξουν οριστικές και μη αντικρουόμενες οδηγίες των φορέων της Διοίκησης.

Έως τότε όλα τα σχετικά στοιχεία έχουν κατατεθεί στον ΕΟΦ (Αριθμ. Πρωτοκόλλου 52675/30.6.2016) είναι δε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Για να δείτε το αρχείο της δημοσιοποίησης πατήστε εδώ.

Για πληροφορίες παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στο: deontology@lilly.gr